Klar, parat, start

Optakt

I denne sammenhæng er klarlæggelse af målsætning og konceptudviklingen en grundlæggende forudsætning for at opnå det bedste resultat. Inden vi går i gang, skal vi have styr på målgrupper, budskaber, historie og målsætning. Hvilken effekt ønsker vi at opnå ved hjælp af video og film? Efterfølgende kigger vi i samspil med kunden på de konkrete video- og filmkoncepter, vi ønsker at producere, der understøtters den grundlæggende målsætning.

Første fase.
Den indledende fase.

Det starter måske med, at I som virksomhed har lagt en strategi, hvor video- og filmindhold er en del af det samlede regnestykke. Det er vigtigt for den videre process, at vi ved, hvad målsætningen med den samlede strategi er, så vi kan udfylde vores rolle på bedst mulig vis. Det sker ved, at vi sammen mødes, og vi – i det omfang det er relevant – bliver inddraget i jeres strategi.

Herefter drøfter vi produktionens størrelse, omfang og udformning. Nogle gange har en virksomhed på forhånd klarlagt, hvad de ønsker at få produceret, andre gange sporer vi os sammen ind på, hvilken sti det kunne være relevant at bevæge ned ad. I den indledende fase er det vores fornemmeste opgave af vejlede og råde i henhold til vores erfaring og viden.

Anden fase.
Planlægning.

Når først projektets størrelse og overordnede udformning er klarlagt, tager vi arbejdshandskerne på. Ofte skal der tilrettelægges en plan for, hvornår filmmaterialet skal være klar, og der skal måske lægges en mere detaljeret plan, hvis vi skal ud og filme bestemte begivenheder, personer eller områder af jeres virksomhed.

Tredje fase.
Filmproduktion.

Nu er resten af produktionsfasen sådan set op til os. Vi planlægger den kreative og tekniske process i henhold til, hvordan vi ønsker at arbejde, mens vi er i felten. Vi laver storyboard, gennemgår scenarier og lægger en slagplan for, hvordan vi har tænkt os at gribe resten af processen an.

På denne måde undgår vi at lade tilfældighederne styre slagets gang, og vi sikrer, at vi holder os til de aftaler for slutproduktet, vi i samarbejde med jer, har lagt.

Fjerde fase.
Postproduktion.

Når først vi har indhentet video- og filmmaterialet, og vi samtidig mener, at materialet er fyldestgørende, kan vi påbegynde postproduktionen. Det er her vi gennemgår de mange timer film, vi har indhentet. Vi udvælger det bedste af det bedste, og kan således påbegynde vores colorgrading og klipppearbejde. Det kan være et detaljeret process, men vi slutter aldrig, førend vi er 100% tilfredse med vores arbejde!

Femte fase.
Levering.

I den sidste fase gennemgår vi sammen materialet, og vurdere, om der skal være tilføjelser eller ændringer. Vi accepterer, at I kender jeres virksomhed bedre, end vi gør, og der kan være aspekter vi ikke var klar over, som I gerne ser ændret. Som sagt leverer vi aldrig et produkt, vi ikke selv kan være stolte af, men vi accepterer selvfølgelig, hvis I ønsker ændringer til indholdet.

Således foregår, groft skitseret, en filmproduktion hos os. Det kan måske lyde omstændigt, men det er samtidig vigtigt at påpege, at ikke alle projekter behøves at være af lige stor omfang. Om projektet er stort og forløber over længere tid, eller der blot skal produceres en enkelt film til web og sociale medier, er underordnet – processen er den samme.

Blank

Hvad gør vi herfra?

Vi har haft et møde eller to, hvor vi har klarlagt de centrale formål ved den forestående produktion af film og video.

Problemstillingerne er blevet klarlagt, og vi har sporet os ind på, hvordan opgaven skal løses, hvad de centrale budskaber skal være – og hvordan ”tone of voice”-snittet skal placeres. Og her er det helt naturligt at spørge: ”Hvad gør vi så her fra?”.

Herfra er det vores opgave at gå i tænkeboksen og udvikle et konceptudkast til film- og videoproduktionen. Konceptudkastet skitserer de brede rammer og vores tilgang til løsningen af videoproduktionen, så vi sammen er sikre på, at vi begiver os ned af den rigtige sti.

Når konceptet er godkendt, udarbejder vi manuskripter og storyboards til hver videoproduktion. Her bliver vi meget konkrete på hvordan og hvad, der skal fortælles – og ikke mindst, hvad vi ønsker at producere af film- og videooptagelser.

Kan I udføre alle typer af film- og video-produktion?

Ja (surprise!), det kan vi. Vi laver alt fra interne undervisningsvideoer til videoproduktioner, der kommunikerer vores kunders grundlæggende storytelling.

Fra produktfilm til eventfilm. Fra film på højt, corporate niveau til film i børnehøjde. Nogle gange bestilles vi til udelukkende videooptagelser. Andre gange som konsulenter, der er med inde over udarbejdelsen af den grundlæggende positionerings- og storytellingstrategi.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi leverer den største forretningsmæssige værdi, når vi er med helt inde i maskinrummet og er med til at definere virksomheders eksistensberettigelse og grundlæggende kernefortælling.

Det er derfor vi definerer os selv som værende et ”storytelling agency”.

Hvordan ved vi, at I forstår hvem vi er og kan omsætte det til en film?

Her kommer de bløde værdier blandt andet end i billedet: Kemi, relation og en intuition der helst skal være på plads, så tilliden og mavefornemmelsen er i orden, når man bestiller os til en opgave.

Når det så er sagt, så har vi gjort os en række tiltag, der skal sikre, at vi ved, hvad vi gerne vil udrette her i verden, inden vi tager arbejdshandskerne på.

Vi bruger for eksempel et overvejelsesskema, der skal kortlægge formålsbestemmelse og skitsere eventuelle problemstillinger, som vi kan hjælpe med at bidrage til gennem produktionen af film og video.

Det er en helt fast forventning vi har til vores kunder og samarbejdspartnere, at man besvarer disse spørgsmål og sender til os, inden vores første møde. Så er vi nemlig helt sikre på, at vi er klædt ordenligt på, inden vi begynder dialogen.

Hvordan ser processen ud?

For os er det ret vigtigt ikke at gøre tingene mere komplicerede, end de er. ”Det er ikke raketvidenskab”, plejer vi at sige med et smil på læben.

Når først vi har fået et ”go” på konceptbeskrivelse og budget, så kører tingene egentlig hånd i hanke. En meget enkel step-by-step beskrivelse ser ofte sådan her ud:

1: Godkendelse af konceptudkast og budget.
2: Udarbejdelse af manuskript, storyboard og drejebog.
3: Film- og videooptagelser
4: Post-produktion
5: Korrektur samt endelig godkendelse af af film- og videomateriale.

Der vil naturligvis være løbende drøftelser undervejs, hvor overvejelser og beslutninger skal tages. Og her står vi altid klar med vores vurdering og guidance.

Hvilke typer af samarbejde kan man have med jer?

Vi har i grove træk to typer af aftaler: Projektbaserede aftaler og faste aftaler. Nogle kunder kommer med os med en konkret forespørgsel på en videoproduktion, som de ønsker, at vi skal udføre for dem.

Og herefter kan der gå en rum mængde tid i mellem, at de kommer til os igen. Her kan videoproduktionerne både være af mindre eller større omfang. Andre kunder – og det er dem, vi har flest af -, bruger os på kontinuerligt niveau, hvor vi får mulighed for at blive en mere eller mindre fast samarbejdspartner og på den lange bane kommer under huden på virksomheden og dens udvikling.

Hvad enten man står med et aktuelt ønske om at bruge video og film i forbindelse med at kommunikere til omverdenen, eller om man ønsker videoproduktion på et operationelt og månedligt niveau, så kan vi hjælpe med begge dele.

Hvad med alle de andre spørgsmål?

Der kan selvfølgelig være en masse andre spørgsmål, som man ønsker svar på. Og her står vi selvfølgelig altid til rådighed.

Måske har du spørgsmål af mere praktisk karakter som: ”Hvad koster det?”, ”Kan I lave undertekster?”, ”Hvilket kamera filmer I på?”, ”Hvor lang tid tager det at redigere en video?”.

No worries, de praktiske spørgsmål kan vi også svare på!