Et indblik ind i ordblindhed: Sådan hjalp vi Esbjerg Kommune og Egmont Fonden med at fortælle historien om, hvordan det er at være ordblind.

Esbjerg Kommune kom til os med et ønske om at formidle og fortælle omverdenen, hvordan det er at være barn og ung med ordblindhed.

Esbjerg Kommune kom til os med et ønske om at formidle og fortælle omverdenen, hvordan det er at være barn og ung med ordblindhed. Man ønskede en videoproduktion, der kunne klæde modtagere af videoerne på til at forstå, hvordan det er at være ordblind, uden at skulle spille på de klassiske, dogmer og fordomme omkring ordblindhed. Det var i den forbindelse vigtigt at have de unge i fokus – og samtidig nedbryde nogle af de fordomme, der er forbundet med ordblindhed. Unge med ordblindhed er nemlig selv trætte af at blive betragtet som “syge” eller med mødt med udtryk som: “hvor er det synd for dem..”. Unge med ordblindhed er akkurat lige så kloge og velfungerende som unge uden ordblindhed. Og netop dette ønskede vi at understrege med produktionen af 4 forskellige videoer med hvert sit tema.

Da vi skulle udvikle konceptet, der skulle munde ud i de 4 konkrete videoer, vi ønskede at producere for Esbjerg Kommune, vidste vi fra starten, at vi skulle have de unge foran kameraet. Men vi vidste samtidig, at et traditionelt interview kunne gå hen og blive for kedeligt og “voksen-agtigt”. Det var nemlig vigtigt for os, at stemningen ikke blev for tung og alvorlig og i sidste ende fremstillede ordblindhed som en hæmmende sygdom for de unge. Vi besluttede os derfor for at have de unge siddende overfor hinanden, mens de havde en samtale over forskellige emner omkring ordblindhed. Emner, der kunne skabe indblik, nedbryde fordomme og kaste et klart lys på, hvordan de ordblinde selv har det med at være ordblind.

De forskellige aspekter, som de unge skulle komme ind på, var på forhånd udvalgte, og i den forbindelse interviewede vi en række voksne fagpersoner med kenskab til ordblindhed. De voksnes interview-svar afspillede vi for de unge med ordblindhed, mens de responderede og snakkede om deres tanker omkring, hvad de voksne sagde. Således fik vi både de voksnes faglighed og de unges umiddelbarhed frem i videoerne. Det er altid en svær disciplin at udføre, da vi ikke havde øvet eller forberedt de unges svar på forhånd, da dette selvfølgelig ville gøre de unges svar mere opsatte og dæmpe den oprigtighed og umiddelbarhed, som vi jo netop ønskede at få frem i videoerne. Mellem de unges udtalelser valgte vi at lave individuelle optagelser af hver af de unge, som i de endelige videoer skulle præsentere dem enkeltvis med navn og ansigt, for på denne måde at skabe et tilhørsforhold hos modtageren til de unge i videoen.

I sidste ende resulterede videoproduktionen sig i 4 videoer. Hver video havde sit eget overordnede tema. Bag de endeligt producerede videoer, ligger en lang række interviews, videooptagelser, redigering og ikke mindst forberedelse. Foruden produktion af nogle indsigtsfulde og velproducerede videoer, er det ultimative formål bag produktionen af videoerne at sørge for, at ordblinde unge – og folk, der arbejder med ordblindhed -, forhåbentligt har et værktøj der kan bruges til at vise andre ordblinde, klassekammerater til ordblinde, voksne, forældre, lærere og interessenter, hvordan det er at være ordblind – fra de ordblindes egen vinkel.