Handelsbetingelser.

1. Anvendelse

1.1: Ved levering af videomateriale er anvendelse af produktet frit for køber.
1.2: med FORMAT har ret til at anvende produktet som reference samt testimonial og i showreel/highlight/fremvisnings-videoer af eget arbejde.

2. Aftalegrundlag

2.1: Betingelserne udgør sammen med med FORMATs tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om med FORMATs salg af produkter og tilknyttede ydelser.
2.2: Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
2.3: Såfremt køber ikke overholder bekræftede aftaler eller trækker sig ud af aftalen, vil med FORMAT kræve det samlede prisbeløb uanset hvad.

3. Pris og betaling

3.1: Med mindre andet er aftalt er prisen fastlagt i henhold til købers accept af med FORMATs tilbud.
3.2: Såfremt der pålægges ekstra arbejde/arbejdsopgaver end det accepterede tilbud, vil med FORMAT påregne en ekstra pris for disse omkostninger. Denne er kun gældende såfremt køber accepterer denne ekstra pris.
3.3: Køber har en betalingsperiode på op til 30 dage for betaling af produkter og ydelser af med FORMAT. Overholdes betalingsperioden ikke, vil der blive pålagt rente i henhold til tilbuddets fastsættelse af dette.
3.4: Ved samlede aftaler på 50.000,- og der over, anmodes halvdelen af den samlede projektpris betalt inden projektstart eller ved projektets begyndelse

4. Tilbud

4.1: med FORMATS tilbud er gældende i 10 dage efter fremsendelse til modtager.
4.2: med FORMAT påtager sig retten til at annullere et tilbud, også på trods af modtagers accept af tilbuddet, såfremt projektet ikke igangsættes (gældende ved første optagelsesdag) inden for 90 dage.

5. Levering

5.1: med FORMAT påtager sig at leve op til den leveringstid, der er nedskrevet i det fremsendte tilbud til køber. Såfremt med FORMAT ikke overholder denne frist, vil der blive kompenseret med 1.000,- for hver dag fristen overskrides.
5.2: Som udgangspunkt leveres al råmateriale på en ekstern harddisk i rå-format. Med FORMAT står ikke til ansvar for, at materialet er brugervenligt til købers computer, med mindre andet er aftalt.

6. Garanti

6.1: Ved levering af færdige og godkendte produkter, er der en garantiperiode på 14 dage. 6.2: Såfremt der opdages væsentlige fejl eller mangler inden for garantiperiode (skrivefejl, undeladelse, tekniske fejl), dækker med FORMAT over disse.

7. Fortrolighed

7.1: med FORMAT har fortrolighed i forhold til informationer/data givet af kunden, såfremt dette ikke ønskede offentliggjort.

8. Øvrige

8.1: I med FORMATs samhandels generelt, henvises der til gældende dansk ret.