2021: Året der gik

2021 er netop gået på hæld, og efterfølgeren gør klar til at slå sine folder. Her ved det nye års opstanden, er det på sin plads og kigge på, hvordan det forgangne år er gået. Hos FORMAT-familien er meget sket, så lad os tage et kronologisk tilbageblik og kigge nærmere på de vigtigste nedslag i året, der er gået.

Corona-situationen i starten af året.

Efter et lettere kaotisk Corona-år i 2020 blev tingene i høj grad stabiliseret i 2021. Set i bagklogskabens klare lys, kunne resultaterne for 2020 været blevet er erstattet med 2021, havde det ikke være på grund af coronaens indtog. Starten af 2021 var fortsat lettere præget af corona, og forsigtighed påvirkede kunder og samarbejdspartnere. Påpasseligheden i forhold til opstart af projekter og produktioner var i starten af året mærkbar.

Nye kontorfaciliteter og velkomst til FORMATs tredje kollega.

Vi flyttede i det helt tidligere forår i nye kontorfaciliteter. Det har betydet mere plads, bedre faciliteter, og selvfølgelig også et mere professionelt kontorklima. På vores nye kontorer er der mere plads til redigeringslokaler, udstyr og pausefaciliteter.

Inden flytningen bød vi velkommen til vores tredje medarbejder, Daniel Brezani, der efter endt praktikperiode hos FORMAT blev tilbudt en deltidsstilling som animation og postproduktions-medarbejder. En stilling, som Daniel heldigvis takkede ja til.

Travlhed i efteråret og endnu en ansættelse.

Efter sommerferien oplevede vi stor travlhed med mange spændende projekter. Dette fortsatte året ud, og derfor var det ideel timing, da Lars Glud tog kontakt til os med et ønske om at starte i praktik. Lars gjorde et fantastisk indtryk, og praktikperioden blev erstattet med et fuldtidsjob til Lars, der nu styrer og eksekverer mange af vores projekter. Ansættelsen af Lars har været meget givtig, og har også betydet, at vi samlet set kan tilbyde endnu stærkere kompetencer end hidtil.

Generel vækst og udvikling.

I forhold til 2020 bød 2021 overordnet set på et rigtig fint vækst-hop. Omsætningen er tæt på fordoblet, og overskudsgraden blev ligeledes forbedret. Hermed må vi konkludere, at de indledende økonomiske ambitioner, der blev lagt inden årets begyndelse blev mødt med tilfredshed.

Men hvad der er lige så vigtigt, er vores samlede kompetence-udvikling på både et personligt og team-mæssigt plan. Alle medarbejdere hos FORMAT har dygtiggjort sig rent fagligt og personligt. Og heri ligger i virkeligheden den største tilfredsstillelse. Vi går på arbejde med højt humør, har en sund kultur – og vi føler i høj grad, at dette smitter af på vores kunder og samarbejdspartnere.

Forventninger til 2022.

Så hvordan ser forventninger ud til 2022? Først og fremmest vil vi selvfølgelig bygge videre på den sunde udvikling, vi er inde i. Vi vil dygtiggøre vores faglighed og kompetencer yderligere, og naturligvis også fortsætte de positive økonomiske takter. Vi er i en fase, hvor vi stadig føler, at vi bliver bedre til det vi laver for hver dag der går.

Vi har været dygtige til at skabe gode relationer og stor værdi til vores loyale kunder og samarbejdspartnere. Derfor vælger de alle sammen at fortætte vores faste samarbejder og i mange tilfælde udvide disse. Heri ligger en stor styrke. Men samtidig forventer vi også nye kunder, nye projekter og nye relationer i løbet af 2022. Alt i alt har 2021 været et meget tilfredsstillende år for os.

Med ønske om arbejdsglæde, positive resultater og et fantastisk 2022, ønsker FORMAT-familien et godt nytår!