Faste samarbejdsaftaler af videoproduktioner sikrer høj kvalitet.

Længerevarende samarbejdsaftaler giver rigtig god mening, da det skaber konsensus og sikrer ensartet og høj kvalitet i henhold til den strategiske linje, der på forhånd er lagt.

Case: Aalborg Universitet Esbjerg

En længerevarende samarbejdsaftale har med FORMAT med blandt andet Aalborg Universitet Esbjergs institut for Energiteknologi. Samarbejdet, der påbegyndtes i foråret 2018, indeholder helt konkret produktionen af sammenlagt 9 videoer.

Den overordnede målsætning med samarbejdet er at producere en række videoer, der kan bidrage til at øge optagelsesniveauet af flere – og optimalt set dygtigere – studerende. Universitetet ligger i skarp konkurrence med universiteter i de øvrige af landet større byer samt internationale universiteter, og derfor kan man ikke negligere betydningen af en målrettet indsatsats rettet hovedsageligt mod den primære målgruppe; kommende studerende på de videregående uddannelser. Mennesker, der står over for valget om at søge ind på en videregående uddannelse – både dem, der aktuelt skal foretage valget, samt dem, der om få år skal beslutte sig.

Det kommunikative og fortællingsmæssige fokus har vi valgt at rette mod universitetets enestående tilgang til undervisning og forskning. En model, der kaldes Problembaseret Læring. Modellen er populær blandt studerende og undervisere, og gør Aalborg Universitet til ét af de bedste universiteter i verden. Gennem denne model bliver de studerendes gruppe- og projektarbejde sammensat med udgangspunkt i de udfordringer, der blandt andet findes uden for universitetets vægge – nemlig i det private erhvervsliv. Således tilrettelægges, optages og produceres de enkelte videoer med udgangspunkt i spændende og relevante beretninger og fortællinger fra universitets dagligdag og det samarbejde, der udspiller sig mellem universitetet og erhvervslivets aktører.

Produktionen foregår ofte ved, at vi først og fremmest tilrettelægger den enkelte video. Gennem møder med universitetets forskere og underviser, finder vi frem til de rette historier. Herefter tilkobler vi den enkelte samarbejdspartner/virksomhed, der skal stille op på video og berette om deres samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg samt eventuelt ud og filme hos denne. Vi stiller de rette spørgsmål, der kan bakke op om kernefortællingen, og filmer en masse stemningsbilleder, der kan visualisere og give liv og bevægelse til historien. Ligeledes filmer vi hos universitet og får optagelser af de relevante studerende og forskere i hus, der udtaler sig om samarbejdet og projektet. Hertil optager vi en række stemningsbilleder, der kan vise, hvordan de studerende og forskerne i praksis arbejder teoretisk og eksperimenterende med projekterne.

Det tætte samarbejde med universitet gør, at arbejdsgangen er simpel og struktureret. Der er en fælles forståelse for, i hvilken retning vi bevæger os, og der er en fælles forståelse for den målsætning og mission, vi sammen har udviklet. Det giver en høj produktionsværdi og en ukompliceret tilblivelse af de enkelte produktioner. Til glæde for universitetets ansatte.

Af lignende samarbejdsaftaler kan nævnes; WorkPoint 365, Blaaholm, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Welfare Denmark.

Se eksempler på samarbejdet med Aalborg Universitet Esbjerg under Referencer eller herunder.

Mads Ellingsgaard Jørgensen,
Ejer, med FORMAT