Sådan hjælper vores videoproduktion uddannelsesinstitutionen Rybners med fortælle historien om erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

Med udgangspunkt i de gode fortællinger der eksisterer blandt de studerende, ønskede Rybers en række videoproduktioner, der kunne formidle og kommunikere de muligheder, der eksisterer på erhvervsuddannelserne.

Danmark har brug for erhvervsuddannede, og i Sydvestjylland lever mange virksomheder af faglært arbejdskraft, der kan være med til at understøtte det lokale erhvervslivs fortsatte udvikling. Men flere faglærte kræver først og fremmest flere unge mennesker på de relevante uddannelser. Rybners – der har hovedsæde i Esbjerg – er ét af landets bredeste uddannelsesinsitutioner, og har til formål at formidle og facilitere erhvervs- og ungdomsuddannelser. Rybners kom til os med en problemstilling, der lød på, at vi skulle hjælpe med at nuancere fortællingen om erhvervsuddannelserne, med udgangspunkt i en ambition om at kunne tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.

Med udgangspunkt i de gode fortællinger der eksisterer blandt de studerende, ønskede Rybers en række videoproduktioner, der kunne formidle og kommunikere de muligheder, der eksisterer på erhvervsuddannelserne. Helt konkret havde Rybners en ambition om at producere en række film, der kunne få nogle konkrete unge menneskers fortællinger frem i lyset. Unge mennesker, der oprindeligt har taget en gymnasial uddannelse, inden de valgte deres erhvervsuddannelse. Unge mennesker, der var villige til at være en del af videoptagelserne.

Rybners kom til os med en række unge, der var gået med til at fortælle deres historie foran kameraet. Hver med deres egen personlighed og udgangspunkt – og potentialet til at inspirere andre unge. Sammen med Rybners udviklede vi storyboards og forberedelser gennem preinterviews med hver deltager – til hver videoproduktion. Således kunne vi definere helt præcist, hvad vi ønskede af belyse gennem vores interviews, og i sidste ende lægge en plan for, hvordan vi skulle gribe videooptagelserne an til hver filmproduktion.

Vi tilbragte en hel dag med hver enkelt af de studerende, hvor vi foretog videooptagelser på både Rybners, de studerendes praktiksteder samt udførte interviewene med de involverede. I Sidste ende skulle videoerne have hver sin særprægede fortælling med under samme centrale budskab: Man kan sagtens gå erhvervsvejen, selvom man har læst på gymnasiet først.

Videoerne har Rybners brugt på tværs af deres digitale platforme, hvor de bruges som led i generel markedsføring af erhvervsuddannelserne samt i forbindelse med konkrete events på Rybners’ erhvervsuddannelser. Derfor har tilpasset produktionen af videoerne således disse passer til brugen på de forskellige platforme.

Se resultatet af videoproduktionen i samarbejde med Rybners herunder: