Case, videoproduktion: Sådan producerede vi en unik fortælling for et helt unikt helikopterfirma

Da helikopterfirmaet Bel Air kontaktede os med et ambitiøst ønske om produktionen af film, var det netop med et fortællermæssigt udgangspunkt i virksomhedens medarbejdere og unikke DNA. Bel Air ønskede en film, der hyldede sammenholdet, fællesskabet og den helt specielle kultur, som virksomheden er præget af. Og som har været definerende i både med- og modgangen i løbet af virksomhedens 30-årige historie.

På trods af at videoen skulle have fokus på kultur, medarbejdere og sammenholdet, var det også vigtigt, at videoen kunne fungere som en præsentation af virksomheden over for forskellige interessenter: Omverdenen generelt, kunder, samarbejdspartnere og til brug af employer branding. Ultimativt skulle modtageren og seeren af filmen sidde tilbage med en følelse af, at Bel Air er en stærk virksomhed, som man trygt kan lægge sin tryghed og forretning i hænderne hos – og hvor de ansatte i samspil skaber et stærkt fundament.

Sammen med Bel Air startede vi med at definere konceptrammen og den grundlæggende fortælling, som videoproduktionen skulle bære præg af og udspringe fra. Vi blev sammen enige om, at fortællingen i videoen skulle være autentisk, personlig og langtidsholdbar. Dog uden at personliggøre og individualisere fortællingen – hverken direktør eller ansatte. For at skabe en autentisk og oprigtig stemning i filmen, valgte vi at basere videoproduktionen på en interviewbaseret fortællingsform. Ved at integrere fire forskellige medarbejdere, der repræsenterede hver sin funktion i virksomheden, var formålet at flette den samlede fortælling sammen og lade de fire interviewpersoner italesætte de samme budskaber: Det stærke sammenhold, den unikke kultur og virksomhedens styrker.

Inden optagelserne forestod, havde vi defineret et tydeligt storyboard, så vi vidste præcis, hvad vi ønskede at italesætte i de fire interviews, samt hvad vi skulle indfange af videooptagelser. I og med, at vores fire interviewpersoners udtalelser skulle flettes sammen og fremstå flydende og sammenhængende, var det meget vigtigt, at vi havde defineret den audiovisuelle struktur ned til mindste detalje. Med koncept, storyboard, interviewspørgsmål og optagelsesplaner i hånden, var vi klar til at udføre den definerede videoproduktion.

Under videooptagelserne og produktionen af filmen skulle der også træ[es en række kreative valg – med det formål at understøtte den på forhånd definerede kernefortælling. Eksempelvis

valgte vi at lade interviewpersonerne sidde i utraditionelle og neutrale interviewpositioner for at sikre, at personificere interviewpersonernes placering i filmen mere end højest nødvendigt. Ligeledes fremgår interviewoptagelserne ikke – rent visuelt – særlig ofte i filmen. Dette var helt bevidste valg, der var aftale og defineret på forhånd.

Ligeledes forsøgte vi at udføre b-rolls/stemningsoptagelserne på en måde, der gjorde, at udtrykket blev filmisk og tidsløst. Således måtte lyset til alle filmen scener styres manuelt. Og ligeledes var personerne til de forskellige scener udvalgt på forhånd. I redigeringsarbejdet er der også lagt meget vægt og energi i lyddesign og overgange i filmen. Alt sammen igen noget, der var vægtet og defineret på forhånd.

Der er langt mange timers arbejde i produktionen af Bel Airs nye brandfilm. Fra planlægning og konceptarbejde, til udførsel af videooptagelser og postproduktionsarbejde. Men hvis man vil producere en film, der formår at skabe følelser, gøre indtryk og cementere en virksomheds kernefortælling, så skal alle brikkerne passe sammen. Og heldigvis er Bel Air – lige som os – rigtig glade for resultatet.

Se filmen her:


Lad os lige afmystificere de største misforståelse i forbindelse med videoproduktion

Myte nummer 1: Det er for uoverskueligt. Hvor skal man overhovedet starte?

Mange virksomheder har uden tvivl haft en vision om at få produceret video og film. Enten i forhold til virksomhedens kernefortælling generelt, eller i forhold til at løse mere specifikke problemstillinger. Men hvordan skal historien fortælles? Hvor skal man starte? Hvem skal fortælle historien? Kan vi få virksomhedens bagland aktiveret i fortællingen? Det kan måske virke uoverskueligt overhovedet at komme i gang, men det behøves det ikke at være! Hos FORMAT har vi den indstilling, at det skal være så nemt som muligt at få produceret film. Derfor påtager vi os opgaven for at stille de rigtige spørgsmål og præsentere de bedste muligheder, så vores kunder blot skal træffe de bedste valg ud fra de forskellige muligheder. Der skal blot trykkes på kør-knappen, når beslutningerne er truffet. Hvis man lader virksomheden, der ønsker videoproduktionen udført, om selv at komme op med forslagene, løsningsmulighederne og ideérne, så er det netop, at videoproduktionen kommer til at virke uoverskuelig og arbejdstung – så lad bare os om dét arbejde.

Myte nummer 2: Det er ressourcekrævende. Kan det overhovedet betale sig?

Lad os bare sige det, som det er: Videoproduktion er lige som alle andre ydelser og investeringer, en virksomhed gør sig. Prisen stiger i takt med ambitionsniveau, omfang og kompleksitet. Kvaliteten er altid den samme, men aftrykket og oplevelsen vil variere. Har man en ambition om, at man vil skille sig ud fra mængden og positionere virksomheden i en sådan grad, at det smitter af på ambitionsniveauet, ja, så er prisen også højere, end hvis man skal have lavet noget, der er mere til højrebenet. Vi kender det jo selv: Nogle gange har man lyst til brød fra bageren, og andre gange, så tager man sig til takke med Schulstad.. Okay, rugbrødsanalogien er måske ikke særlig sexet, men pointen er den samme: Det ene er ikke bedre end det andet, men man får, hvad man betaler for. Det er dog vigtigt at huske på, at kvaliteten af videoproduktionen vil være den samme, uanset størrelse og omfang. Vi leverer både film til 100.000,- og videoer til 10.000,-, og vores oplevelse er, at det ikke er omfanget eller prisen, der udgøre videoens endelige forretning- og brandværdi.

Myte nummer 3: Vi har travlt i virksomheden. Behøver vi virkelig blive inddraget i processen bag videoproduktionen?

We know, we know! De fleste virksomheder har vildt travlt. Og det gælder sikkert også den, du arbejder i. Men de fleste vil også gerne have lavet den film, de har en vision om. Når produktionen af video og film ikke er en brændende platform, hvad gør man så? Vi har både kunder, der skal bruge en video til at dække et meget specifikt behov, og kunder der har visioner om at få produceret en film, der kan positionere deres eksistensberettigelse, men hvor det ikke behøves at være klar i går. Og lige såvel, som man kan overvurdere, hvor tidskrævende det er at få lavet en film, ligeså vel kan man undervurdere, hvor meget man skal investere af tid i forhold til at gennemgå den overordnede fortælling og planlægge optagelserne. Det sidste vi ønsker, er, ikke at være klædt 100% på i forhold til, hvad det er for en historie og film, der skal produceres. Vi forventer og håber derfor altid, at de virksomheder, vi samarbejder med, gør deres forarbejde grundigt og seriøst, så vi kan leverer en video, der rammer plet. Så ja, det kræver noget engagement fra kundens side også.

Myte nummer 4: Vi skal bruge videoen om lidt. Kan vi overhovedet nå det?

Den her hører vi tit! Måske skal virksomheden på messe, til en præsentation – eller onboarde en masse nye medarbejdere i næste måned - og man er i tvivl om, hvorvidt man kan nå at få produceret video og film inden en stram deadline. Vores oplevelse er, at man ofte overvurderer, hvor lang tid, det tager – fra start til slut -, at få produceret en video. Det der trækker tiden er som regel ikke den reelle eksekvering og produktion af videoen, men i stedet er det planlægning, gennemgang og responstiden, der får dagene til at gå. Ikke fordi, at man sidder med disse arbejdsopgaver fra morgen til aften – men fordi, man afventer respons og svar fra kollegaer, medarbejdere og andre praktiske omstændigheder, der skal være en del af videooptagelserne. Hvis man er hurtig med at få stablet planlægning af videooptagelser samt gennemgang af de redigerede videoer på benene, så kan man ofte nå at producere en video langt hurtigere, end hvad mange virksomheder forventer. Så længe deadlinen er aftale, så skal vi nok nå det!

Det er faktisk slet ikke så slemt som artiklen antyder!

Nu har vi brugt lidt spalteplads på at beskæftige os med myter omkring professionel videoproduktion, men hånden på hjertet, det er faktisk sjældent, at vi oplever, at virksomheder og kunder sidder med tunge overvejelser, der bekræfter myterne. Og heldigvis for det! Men skulle du sidde der ude og have nogle af de overvejelser, som vi har berørt i artiklen har, så håber vi, at vi har fået besvaret dem på bedst mulig vis.


Hvordan redder I verden?

- ”Hvordan redder I verden?”
- ”Jeg ved nu ikke, om man kan sige, at vi ligefrem redder verden..”
- ”Det er selvfølgelig en forenklet fortolkning, men hvis du nu skulle sætte nogle ord på, hvorfor I overhovedet berettigelse her i verden...”

Ovenstående dialog er ikke grebet ud af den blå luft. Den kunne minde meget om en samtale, jeg ofte har, når jeg har en indledende dialog med en virksomhed.

”Hvordan redder I verden?” er for de fleste virksomheder et overdrevent spørgsmål at skulle svare på. Omend en anelse simplificeret og firkantet, så besidder spørgsmålet dog alligevel en evne til at få folk til kort og kontant at komme med et meget konkret statement, som man kan arbejde videre ud fra, når man skal finde frem til, hvordan virksomheden fortæller sin kernehistorie - uanset hvilket medium eller talerør kernehistorien fortælles fra.

For det hele starter nemlig med eksistensberettigelsen: Hvorfor er I her overhovedet? Underforstået: Hvordan. Redder. I. Verden?

Nuvel, der findes nuancer. De fleste (nonprofit-)organisationer kan med rette sige, at deres handlinger (produkter/ydelser) og eksistensberettigelse i sin grund-essens netop er at gøre verden til et bedre sted; Læger uden grænser, Dansk Flytningehjælp, Børns Vilkår osv. Til organisationer som disse er spørgsmålet ikke så firkantet endda. Men for mange virksomheder er det et spørgsmål, der tvinger dem til at barbere det overflødige fedt fra.

Grunden til, at jeg ofte stiller spørgsmålet er, at mange virksomheder i bund og grund siger de samme to ting, når man beder dem sætte ord på, hvad de ønsker at fortælle omverdenen:

1: Vi er dygtige til det, vi laver (produkt og kvalitet – til gavn for kunder)
2: Vi er et godt sted at arbejde (trivsel og miljø – til gavn for (fremtidige) medarbejder)
Men hvordan graver vi et spadestik – eller syv – dybere?

Ikke misforstå mig. De to skitserede aspekter skal og bør være centrale hjørnesten i enhver virksomheds evne til at eksistere. Kunderne og kollegaerne er forhåbentlig relativt glade, ellers er det svært at drive forretning. Men hvordan fortæller og viser vi det? Læs: HVORDAN redder vi verden? Først når dette spørgsmålet er besvaret, er det reelt set interessant at kigge på, hvad vi ønsker at fortælle. Det handler egentlig bare om mindset – og om at vende tingene lidt på hovedet. At zoome ind på det, der er essentielt og individuelt, og tage udgangspunkt fra netop dette sted.

Hvis man ønsker at skille sig ud på markedspladsen er man nødt at sætte tingene lidt på spisen, før man kan kigge på det, der er lige til højrebenet. Ellers har man ikke et udgangspunkt for at skille sig ud. Det er ikke kvantefysik eller raketvidenskab, men det handler om først og fremmest at nå ind til det, der synliggører DNA’et og eksistensen. Så kan vi sparke borden i mål med højrepoten bagefter.

Og hvordan er det så relevant i en videoproduktion? Som film- og videoproducent er det vores arbejde af spotte de unikke aspekter, der løfter en virksomheds historie fra at fortælle det, som alle de andre også fortæller, til at fortælle det, der gør virksomheden individuel og særpræget.

Virksomheder er som mennesker: I sin grundstruktur forbløffende ens, men yderst forskelligartet i sin individuelle selvstændighed. Det er en fin kunst for virksomheder at finde frem til essensen af det, der gør dem anderledes end ”de andre” – og ofte skal den jo også fortælles i en video eller på andre gennem andre medieformer efterfølgende.
Du kan jo starte med at stille spørgsmålet allerede nu: ”Hvordan redder vi verden?” – og så tager vi den der fra.

Epilog:
Hvis spørgsmålet: ”Hvordan redder I verden?” bliver for ekstremt eller karikeret for dig, så prøv i stede denne mere moderate variant: ”Hvordan redder I jeres kunder og kollegaers verden?”

Mads Jørgensen
Ejer, FORMAT


Kunsten ved det gode interview. Sådan rammer B2B-virksomheder plet med den interviewbaserede videoproduktion.

1. Forberedelse er nøglen til succes.

Når det kommer til interviewbaseret videoproduktion for B2B-virksomheder, er forberedelse af afgørende betydning. Før kameraet ruller, skal man dykke ned i virksomhedens overordnede eksistensberettigelse, budskab og videoens formålsdefinition for at sikre, at videoproduktionen er i overensstemmelse med den kommunikations- og fortællervinkel, der på forhånd er defineret. Herudover er det også vigtigt at interviewpersonen forbereder sig. Men pas på med at være ”for godt” forberedt. Bliver man for indøvet og fastlåst på bestemte ord og formuleringer, så kan man risikere, at interviewet bliver for mekanisk og upersonligt. Det er fint, hvis man på forhånd har gennemgået interviewspørgsmålene. Men en video med et interview, der emmer af en personlig og menneskelig samtale, fungerer lagt bedre end en video, hvor stemningen fremstår opstillet, indøvet og mekanisk.

2. Byg et tillidsforhold med din interviewperson.

At skabe et solidt og tillidsfuldt forhold med din interviewperson er i bund og grund det afgørende aspekt for at opfange et vellykket interview i din videoproduktion. Og her er det interviewerens rolle at få det bedste frem i interviewpersonen, så denne kan fremstå menneskelig, engageret, oprigtig og overbevisende i videoen. Og ikke mindst italesætter de aspekter, der er defineret på forhånd.

Det betyder at skabe en atmosfære, hvor din interviewperson føler sig tryg til at kunne fremstå personlig, sympatisk, rolig og overbevisende. En af de vigtigste færdigheder her er at skabe et afslappet og åbent miljø, hvor interviewpersonen føler sig komfortabel. Det har nemlig afgørende betydning for kvaliteten af dine optagelser og vil give en autentisk følelse til den endelige video, at interviewpersonen hviler og virker oprigtig og troværdig i sine svar.

Tilliden bunder også i, at intervieweren kan guide interviewpersonen i den fortællermæssige retning, der understøtter den specifikke videoproduktions grundlæggende kommunikations- og fortællervinkel. Det kræver selvfølgelig dyb indsigt i virksomhedens forretning og eksistensberettigelse, og dette ansvar ligger på interviewerens skuldre.
Ofte vil interviewet minde mere om en egentlig samtale. Det sidste man har lyst til er at udsætte en interviewperson for et forhør for et rullende kamera.

3. Spørgsmål og svar, der skaber dybde og indsigt

Når du planlægger spørgsmål til dit interview, er det afgørende at tænke ud over overfladen. Formuler spørgsmål, der går i dybden og skaber indsigt. Dette er nøglen til at fange seernes opmærksomhed og levere meningsfuldt indhold i din videoproduktion. Spørgsmål bør hjælpe med at udforske emnet fra forskellige vinkler og afdække dybere lag af information, der er relevant for din videoproduktion.

Interviewspørgsmålene skal skabe et udgangspunkt for et svar, der går i dybden og belyser essentielle pointer, men skal samtidig ikke være så åbent, at interviewpersonen begynder at vandre ned af afkroge og stier, som ikke var indtænkt på forhånd. Hvis en interviewperson begynder at gå for langt ud af en tangent, er det interviewerens ansvar at påpege dette og få interviewet tilbage på sporet. Som interviewperson skal du egentlig bare læne dig tilbage, svare på spørgsmålene – og overlade ansvaret og det hårde arbejde til intervieweren. Lyder det ikke dejlig nemt?

4. Håndtering af opsætning og tekniske udfordringer i videoproduktion

Tekniske udfordringer – eller i hvert fald opsætningstid - er uundgåelige i videoproduktion.. At sætte en interviewoptagelse op, for at få det bedst mulige visuelle resultat, kræver faglighed, kreativitet og grundighed. Fra lys til lyd – der kan være mange ting at tage hensyn til. Derfor kræver det ofte grundig gennemgang at lokationer og faciliteter, førend man kan gøre klar til interviewet.

Der kan være tekniske udfordringer eller kreative beslutninger, der kan kræve lidt ekstra tid. At mestre de tekniske aspekter af videoproduktionen vil bidrage til at sikre, at dit indhold ser professionelt ud og lyder godt. Og husk: Hellere tage lidt længere tid – og nogle gange stoppe interviewet om nødvendigt -, end at forhaste processen. Så lad dig ikke stresse af, at ting kan tage længere tid, end man nogle gange forestiller sig.

5. Redigering og præsentation

Når dine optagelser er i kassen, er det tid til at redigere og præsentere dem på en måde, der er i tråd med det overordnede videoproduktionsmål. Det lyder som en gentagelse – men der skal meget gerne være en gennemgående linje fra pre-produktion til post-produktion. For at være sikker på, at vi rammer inden for den overordnede formålsbeskrivelse, er der på forhånd lavet en del forarbejde, blandt andet med udarbejdelse af formålsbeskrivelse, interviewspørgsmål et storyboard, hvor de ønskede interviewudtalelser og vinkler er skarpt defineret.

En vellykket videoproduktion afhænger i lige så høj grad af redigerings og post- produktionsarbejdet, som det handler om de egentlige optagelser. Og ja,, der kan trylles i postproduktion og redigering, og i de fleste tilfælde vil 90% af det samlede interview ikke blive brugt. I redigeringen bliver der ofte klippet ”øh’er”, kunstpauser eller kludrede formuleringer ud af interviewet, i en sådan grad, at vi ofte hører kunder sige: ”Hor da op – er det mig, der siger det der?”. Og ofte hører vi da også kommentarer som: ”I kan jo bare klippe i det..”, og ja, det kan vi.

Men lad det nu ikke være en sovepude. Det er nemlig værd at påpege, at konkrete, forståelige og overbevisende svar som udgangspunkt skal afsluttes med et tydeligt punktum – det kan nemlig høres og mærkes, hvis der klippes midt i en sætning.

Ved at mestre disse fem aspekter af den interviewbaserede videoproduktion går man ikke helt galt i byen i bestræbelserne på at levere film- og videofortællinger af høj kvalitet og med meningsfulde og stærke statements.


Ribe Stift kom til os med ønsket om videoproduktion, der kunne fortælle historien om "Det gode liv som præst" i Ribe Stift.

Der er mangel på præster i hele Danmark. Og det er især yderområderne, der er hårdt ramt. Det mærker man også i Ribe Stift, hvor udkantssogne oplever akut mangel på præster. Det aktuelle behov for at få flere præster til stiftet – og få flere til at blive præst generelt -, har ført til, at Ribe Stift har igangsat en større rekrutteringskampagne med det formål at besætte ledige stillinger og ultimativt opnå større efterspørgsel og interesse for at arbejde som præst i Ribe Stift.

En stor del af rekrutteringskampagnen handler om branding, kendskabsudbredelse og storytelling. Hvad gør Ribe Stift til en unik arbejdsplads og et fantastisk fællesskab? Og hvordan er Ribe Stift med til at skabe rammerne om “det godt liv”? For at kunne iscenesætte svarene på disse spørgsmål, vidste man godt hos Ribe Stift, at det krævede en stærk fortælling. En fortælling formidlet gennem video og film. Efter at have sendt opgaveformuleringen i udbud hos flere forskellige videoproducenter, valgte Ribe Stift at inddrage os i hele projekteringen og videoproduktionen af stiftets kernefortælling.

Efter grundigt forarbejde og research, begyndte vi at spore os ind på, hvordan det gode liv som præst egentlig ser ud. Og hvordan rammerne for det gode liv blomstrer og udvikler sig i Ribe Stift. Og én ting stod klart: Dét at være præst er en livsstil. En livsstil, der kræver et stærkt fundament – familiært, kollegialt og menneskeligt. Vi blev enige om at inddrage en række præster i stiftet, der på brandfilmen skulle snakke direkte til seeren (potentielle kollegaer og fremtidige præster), og herved skabe den personliggørelse, der er så vigtig for at kunne gøre fremtidige medarbejdere i stand til se sig selv arbejde i Ribe Stift. Således var vi rundt hos 5 forskellige præster i Ribe Stift og videooptage deres replikker til filmen. Replikker, der var udvalgt og skrevet med udspring i hvert sit tema: Det gode liv, fællesskab, faglighed og traditioner.

Den visuelle stemningsskabelse i filmen skulle komme til udtryk gennem de mange aktiviteter, der løbende foregår i stiftet. Fra sociale og faglige udflugter til mere højtidelige fejringer. Vi var vidt omkring for at filme og indkapsle atmosfæren og stemningen blandt kollegaer og præster i Ribe Stift. Disse videooptagelser skulle munde ud i en visuel understøttelse af den fortælling, som de 5 præster i filmen formidler.

Det ultimative formål med videoproduktionen af den overordnede kernefortælling er at give seere, interessenter og potentielle og fremtidige medarbejdere en følelse af at kunne se sig selv høre hjemme i Ribe Stift. At være kollega og præst i stiftet. Det synes både Ribe Stift, og vi selv, at vi er sluppet særdeles godt fra.

Med videoen har Ribe Stift et kraftfuldt værktøj, der på få minutter kan vise og fortælle omverdenen om et stift, hvor er plads til alle. Og i sidste ende forhåbentlig gøre rekrutteringen nemmere, finde nye præster og skabe stærk samhørighed blandt stiftets præster.

Foruden den overordnede brandfilm – kernefortællingen -, producerer vi også en lang række andre videoer for Ribe Stift løbende. Vores videoproduktioner for Ribe Stift indbefatter blandt andet specifikke rekrutteringsrettede portrætter at de enkelte sogne, der lige netop nu og her står og mangler præster. Vores samarbejde med Ribe Stift kommer over de næste par år til at består af 15 specifikke rekrutteringsfilm, den overordnede brandfilm samt en række ad-hoc produktioner.

Dorte Aagaard Strøyberg, Projektmedarbejder, Ribe Stift, udtaler:

“Tusind tusind tak for en super fed brandingvideo, der rammer plet lige der hvor den skal ramme plet! Den er hjertevarm, autentisk og viser de faktuelle ting, som skal vises! Du/I har virkeligt stukket fingeren i den kirkelige jord og fundet essensen frem – det er super godt gået!”

Se brandfilmen for Ribe Stift lige her:


Sådan hjælper vores videoproduktion uddannelsesinstitutionen Rybners med fortælle historien om erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

Danmark har brug for erhvervsuddannede, og i Sydvestjylland lever mange virksomheder af faglært arbejdskraft, der kan være med til at understøtte det lokale erhvervslivs fortsatte udvikling. Men flere faglærte kræver først og fremmest flere unge mennesker på de relevante uddannelser. Rybners – der har hovedsæde i Esbjerg – er ét af landets bredeste uddannelsesinsitutioner, og har til formål at formidle og facilitere erhvervs- og ungdomsuddannelser. Rybners kom til os med en problemstilling, der lød på, at vi skulle hjælpe med at nuancere fortællingen om erhvervsuddannelserne, med udgangspunkt i en ambition om at kunne tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.

Med udgangspunkt i de gode fortællinger der eksisterer blandt de studerende, ønskede Rybers en række videoproduktioner, der kunne formidle og kommunikere de muligheder, der eksisterer på erhvervsuddannelserne. Helt konkret havde Rybners en ambition om at producere en række film, der kunne få nogle konkrete unge menneskers fortællinger frem i lyset. Unge mennesker, der oprindeligt har taget en gymnasial uddannelse, inden de valgte deres erhvervsuddannelse. Unge mennesker, der var villige til at være en del af videoptagelserne.

Rybners kom til os med en række unge, der var gået med til at fortælle deres historie foran kameraet. Hver med deres egen personlighed og udgangspunkt – og potentialet til at inspirere andre unge. Sammen med Rybners udviklede vi storyboards og forberedelser gennem preinterviews med hver deltager - til hver videoproduktion. Således kunne vi definere helt præcist, hvad vi ønskede af belyse gennem vores interviews, og i sidste ende lægge en plan for, hvordan vi skulle gribe videooptagelserne an til hver filmproduktion.

Vi tilbragte en hel dag med hver enkelt af de studerende, hvor vi foretog videooptagelser på både Rybners, de studerendes praktiksteder samt udførte interviewene med de involverede. I Sidste ende skulle videoerne have hver sin særprægede fortælling med under samme centrale budskab: Man kan sagtens gå erhvervsvejen, selvom man har læst på gymnasiet først.

Videoerne har Rybners brugt på tværs af deres digitale platforme, hvor de bruges som led i generel markedsføring af erhvervsuddannelserne samt i forbindelse med konkrete events på Rybners’ erhvervsuddannelser. Derfor har tilpasset produktionen af videoerne således disse passer til brugen på de forskellige platforme.

Se resultatet af videoproduktionen i samarbejde med Rybners herunder:


Et indblik ind i ordblindhed: Sådan hjalp vi Esbjerg Kommune og Egmont Fonden med at fortælle historien om, hvordan det er at være ordblind.

Esbjerg Kommune kom til os med et ønske om at formidle og fortælle omverdenen, hvordan det er at være barn og ung med ordblindhed. Man ønskede en videoproduktion, der kunne klæde modtagere af videoerne på til at forstå, hvordan det er at være ordblind, uden at skulle spille på de klassiske, dogmer og fordomme omkring ordblindhed. Det var i den forbindelse vigtigt at have de unge i fokus – og samtidig nedbryde nogle af de fordomme, der er forbundet med ordblindhed. Unge med ordblindhed er nemlig selv trætte af at blive betragtet som “syge” eller med mødt med udtryk som: “hvor er det synd for dem..”. Unge med ordblindhed er akkurat lige så kloge og velfungerende som unge uden ordblindhed. Og netop dette ønskede vi at understrege med produktionen af 4 forskellige videoer med hvert sit tema.

Da vi skulle udvikle konceptet, der skulle munde ud i de 4 konkrete videoer, vi ønskede at producere for Esbjerg Kommune, vidste vi fra starten, at vi skulle have de unge foran kameraet. Men vi vidste samtidig, at et traditionelt interview kunne gå hen og blive for kedeligt og “voksen-agtigt”. Det var nemlig vigtigt for os, at stemningen ikke blev for tung og alvorlig og i sidste ende fremstillede ordblindhed som en hæmmende sygdom for de unge. Vi besluttede os derfor for at have de unge siddende overfor hinanden, mens de havde en samtale over forskellige emner omkring ordblindhed. Emner, der kunne skabe indblik, nedbryde fordomme og kaste et klart lys på, hvordan de ordblinde selv har det med at være ordblind.

De forskellige aspekter, som de unge skulle komme ind på, var på forhånd udvalgte, og i den forbindelse interviewede vi en række voksne fagpersoner med kenskab til ordblindhed. De voksnes interview-svar afspillede vi for de unge med ordblindhed, mens de responderede og snakkede om deres tanker omkring, hvad de voksne sagde. Således fik vi både de voksnes faglighed og de unges umiddelbarhed frem i videoerne. Det er altid en svær disciplin at udføre, da vi ikke havde øvet eller forberedt de unges svar på forhånd, da dette selvfølgelig ville gøre de unges svar mere opsatte og dæmpe den oprigtighed og umiddelbarhed, som vi jo netop ønskede at få frem i videoerne. Mellem de unges udtalelser valgte vi at lave individuelle optagelser af hver af de unge, som i de endelige videoer skulle præsentere dem enkeltvis med navn og ansigt, for på denne måde at skabe et tilhørsforhold hos modtageren til de unge i videoen.

I sidste ende resulterede videoproduktionen sig i 4 videoer. Hver video havde sit eget overordnede tema. Bag de endeligt producerede videoer, ligger en lang række interviews, videooptagelser, redigering og ikke mindst forberedelse. Foruden produktion af nogle indsigtsfulde og velproducerede videoer, er det ultimative formål bag produktionen af videoerne at sørge for, at ordblinde unge - og folk, der arbejder med ordblindhed -, forhåbentligt har et værktøj der kan bruges til at vise andre ordblinde, klassekammerater til ordblinde, voksne, forældre, lærere og interessenter, hvordan det er at være ordblind – fra de ordblindes egen vinkel.


Sådan hjalp vi med at fortælle historien om plast som en del af en bæredygtig fremtid

Letbek Plast er en virksomhed, der producerer plastprodukter. Det har de gjort i 50 år, og siden begyndelsen har devisen lydt: “Hvorfor smide noget ud, når man kan genbruge det?”. Et unikt mindset, der har gjort Letbek til en first mover i branchen, og som det foretrukne alternativt for kunder, der skal bruge produkter med et bæredygtigt og cirkulært fokus.

Men historiefortællingen var udpræget intern, og havde brug for at blive fortalt til omverdenen. Og netop hér kom behovet for film- og videoproduktion ind i billedet. Letbek havde nemlig en levende tilgang til fortællingen der betød, at den skulle visualiseres, fortælles og kommunikeres gennem video og film. Altså gennem levende billeder. Det var vigtigt for Letbek, at historien blev fortalt troværdigt og oprigtigt, og her blev video- og filmproduktion et centralt omdrejningspunkt.

Vi har været vidt omkring med kameraet og foretage videooptagelser. Fra Fritz Hansens hovedkontor på Sjælland til Letbeks produktion nord for Varde. Planlægning og storyboard blev udviklet til samtlige film, og det store arbejde med konceptudvikling, pre-produktion og planlægning gik i op i en højere enhed med videooptagelserne udført på de forskellige lokationer. Således blev mange timers råmateriale optaget og filmet – klar til postproduktion og redigering.

I samarbejde med Letbeks direktør og en ekstern kommunikationskonsulent, var vi med inde over hele konceptudviklingen. Vi valgte, at vi ville rundt om hele den cirkulære fødekæde i Letbek – fra udvikling og produktion til produkternes anvendelighed i sidste ende. Det kom der 7 kapitler ud af, fordelt på hver sin film. Herudover producerede vi over 20 små, korte film til sociale medier med udgangspunkt i de timevis af interviewmateriale, der ikke blev brugt til kapitelfilmene.

Det gjorde vi for at få mest muligt ud af de allerede udførte videooptagelse. I sidste ende har filmene været med til at understrege og positionere Letbek som central spiller i hele bæredygtighedsagendaen, og ligeledes skabe bevidsthed hos nuværende og fremtidige kunder om, hvor de får innovative plastløsninger i verdensklasse. Filmene har således været med til at skabe awareness på et politisk såvel som samfundsmæssigt plan.

Samtlige kapitler fra videoproduktionen for Letbek kan ses i en samlet video via dette link:


Case: Education Esbjerg - Store ambitioner kræver ambitiøs videoproduktion

Når man skal kommunikere en ambitiøs vision på en måde, så budskabet går rent ind, så er videoproduktion et stærkt værktøj. Det ved Education Esbjerg, og derfor valgte de sammen med os at udarbejde en visionsfortælling til deres banebrydende koncept ved navn E.1, der endegyldigt skulle resultere i en film, der kunne bruges over for potentielle investorer, interessenter og øvrig samfund.

Education Esbjerg er en selvstændig forening. En forening med en mission om at skabe fremtidens uddannelseskoncept, E.1. Alt sammen i Esbjerg. Sammen med lokale kræfter og nationale aktører har man udviklet et koncept, der gentænker den måde, vi tænker uddannelse på. Her har Education Esbjerg teamet op med folk som blandt andet Morten Albæk og Bjarke Ingels. Herudover har man samlet investorer og politisk opbakning fra højeste niveau. Det er derfor ingen underdrivelse at sige, at visionen er ambitiøs og visionær.

De visionære planer og ambitioner skulle afspejles i den film- og videoproduktion, vi skulle producere for Education Esbjerg. Vi startede med først og fremmest at udarbejde et copywrite til filmens centrale fortæller, Peter Kirk-Larsen – én af ophavsmændene bag Education Esbjerg -, der skulle fungere som presenter igennem videoen. Ydermere Interviewede vi Morten Albæk, Bjarke Ingels og Education Esbjergs direktør, Lone Saaby.

Til de tre interview-personer udviklede og definerede vi de kommunikationsvinkler vi ønskede at få italesat under de enkelte interviews til filmene. Til sidste klarlagde vi de visuelle virkemidler ved at beskrive, hvad vi udføre af videooptagelser til filmen. En central af disse optagelser blev en række unge studerende, der sammen med kræfterne bag projektet stod omkring den arkitekttegnede model og beskuede E.1-bygningen. Herudover foretog vi videooptagelser i blandet andet forbindelse med lanceringen af projektet.

Resultatet af denne videoproduktion blev en 3 minutter lang video, der hurtigt og tydeligt kan sætte folk ind i E.1-projektets vision og formål.


Case: Sådan hjalp vi Sature med at fortælle historien om fremtidens træmodificering

En forudsætning for at skabe en stærk historiefortælling og etablere en god positionering på markedet, er, at man har et stærkt fokus på sin eksistensberettigelse og et fokus på det formål man gerne vil opnå. Hvilken værdi bringer man til sin omverden og kunder? Hvilket formål, foruden dét at udvikle og skabe forretning, er man sat i verden for at opnå? I nogle tilfælde skal der en vis mængde tankevirksomhed til, førend det der tegner sig et klar billede af, hvilken retning historiefortællingen skal pege. I andre tilfælde er eksistensberettigelsen og formålet mere indlysende.

I virksomheden Satures tilfælde er eksistensberettigelsen klar: Man har udviklet et bæredygtigt produkt, der kan erstatte traditionel træimprægnering – og herved bidrage til at løse nogle af globale klima- udfordringer.

I den brand-film, vi har produceret til Sature, skulle vi på få minutter fortælle om ikke blot Satures eksistensberettigelse, men ligeledes give en forståelig forklaring og beskrivelse af, hvordan og hvorfor Sature har udviklet deres innovative produkt. Et produkt, der naturligvis har krævet store tekniske ressourcer og dyb viden at udvikle. Vores fineste opgave var at skrive og udvikle copywrite, storyboard og tilrettelægge de nødvendige optagelser i forbindelse med videoproduktionen. Og selvfølgelig stå for film- og videooptagelser, redigering og endelig levering af den færdigproducerede video.

At sætte sig ind i en virksomhed – både på et helikopterperspektiv og et mere teknisk perspektiv - kræver først og fremmest en masse samtaler med centrale aktører i virksomheden og en evne til kommunikere komplicerede, tekniske aspekter på et simpelt og let-fordøjeligt niveau. Da vi først havde skrevet copywrite- teksten, begyndte vi at planlægge hvilke optagelser, der passede til tekstens respektive afsnit. Her havde vi fokus på at visualisere hele fødekæden i Satures produkt. Det vil sige at vi lavede videooptagelser der omfavnede alt fra kemi-ingeniørernes undersøgelser på laboratoriet til slutbrugeren sommerhus-terrasse.

Foruden at have en central placering på Satures hjemmeside, har vi produceret en række korte versioner til sociale medier, der bruges til annoncering og kampagner. Brand-filmen distribueres og bruges også af Satures samarbejdspartnere og andre interessenter, der forhandler Sature-produkter. Gennem vores produktion af Satures brand-film har vi bidraget til en helhedsorienteret marketing- og kommunikationsindsats, der gennem videoproduktion og storytelling er med til at etablere og positionere Satures storytelling.

Carsten Møller, sales- og marketing director hos Sature udtaler:

”For at kunne genfortælle en god historie – så skal man først kende den. Det kræver evnen til at lytte, leve sig ind i den...og forstå den. Historier fortalt uden indlevelse og passion, er bare genfortalte tekster. Det var den grundlæggende holdning vi havde, da vi ledte efter nogen som kunne hjælpe os med at fortælle vores historie. Det var vigtigt for os at vi fandt nogen som kunne forstå OS, vores historie og mission – nogen som ville mere end bare lave en video mere til ”bunken”. Vi havde derudover selvfølgelig også en masse mere ”nede på jorden” endsige næsten kedelige praktiske ting vi gerne ville have med i vores fortælling. Vi ville blandt andet gerne have filmen bygget op i moduler så vi kunne udskifte elementer over tid og derved give historien dynamik i takt med at Sature vækster. Vi ville med andre ord, - ambitiøst.. selvfølgelig… gerne have lidt fra alle hylder og samtidig også gerne tages seriøst. Alt det fik vi hos Format – sammen med Mads og resten af teamet. Et fantastik professionelt, kompetent og trygt samarbejde med dygtige, søde og...meget tålmodige mennesker.”

Se Sature filmen her: